نوشته‌ها

مدارک لازم جهت درخواست برای اقامت اروپا

مدارک لازم جهت درخواست برای اقامت اروپا

مدارک لازم جهت درخواست برای اقامت اروپا قبل از درخواست برای اقامت دائم اروپا، شما باید اثبات کنید که به مدت 5 سال به صورت قانونی و مستمر در کشور موردنظر اتحادیه اروپا اقامت داشته اید.شما باید مدارک مختلفی را برای حمایت از برنامه خود ارسال ک…