طبقه بندی مشاغل کانادا بر اساس دو عامل می باشد.

 • مجموعه وظایفی که یک نفر در برابر شغل دارد.
 • کاری که باید آن نفر انجام دهد.

با توجه به دسته بندی مهاجرتی مشاغل به صورت زیر طبقه بندی می شوند.

الف) مشاغل سطح 0 – کارهای مدیریتی مانند:

 • مدیریت رستوران
 • مدیریت معادن
 • کاپیتان کشتی

ب) مشاغل سطح A – مجموعه مشاغلی که معمولا نیازمند دریافت مدرک دانشگاهی می باشند. مانند:

 • دکترها
 • دندان پزشکان
 • معماران

ج) مشاغل سطح B – این دسته نیز مانند دسته قبل نیازمند مدرک دانشگاهی می باشد با این تفاوت که دوره های کارآموزی نیز می توانند به جای مدرک مورد قبول شوند. مانند:

 • آشپزها
 • لوله کش ها
 • برق کاران

د) مشاغل سطح C – این دسته مشاغل به مدرک دانشگاهی نیاز ندارند- تنها گذراندن دوره های خاص برای آن رشته یا تحصیلات متوسطه کافی می باشد.

 • قصابان صنعتی
 • سرویس دهنده ها غذا ( پیش خدمت و گارسون رستوران)
 • رانندگان کامیون مسیرهای طولانی(HGV Drivers)

طبق برآوردهای دولت کانادا تا سال 2024، کانادا دچار کمبود نیروی کاری رانندگان کامیون به میزان 48 هزار نفر می شود. در حال جاضر نیز بیشترین تقاضا برای کبک و آنتاریو می باشد.

ه) مشاغل سطح D- این دسته از مشاغل به هیچ آموزش قبلی نیاز دارند. تمام آموزش های آن ها نیز در حین کار داده می شود. بنابراین تحصیلات دانشگاهی و دوره های کارآموزی اهمیتی ندارد. مشاغل مانند:

 • کارگران نظافتی
 • کارگران جمع کننده میوه
 • کارگران تمیز کننده میدان های نفتی

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر درباره کانادا و استان های مختلف آن به صفحه مهاجرت به کانادا مراجعه فرمایید.

 

 

منبع سایت دولت کانادا