اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج به این صورت انجام می شود که در واقع همسر متقاضی شهروند کانادا است یا این که اقامت دائم کانادا را دارد. در این حالت همسر متقاضی اسپانسر او می شود و به اصطلاح می گویند مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ همسر.

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج دو حالت امکان پذیر است. ازدواج صوری یا ازدواج حقیقی. که در اصل شما وانمود می کنید که ازدواجتان حقیقی است حتی اگر صوری باشد، که مسلما در صورت اطلاع یافتن سفارت و دولت کانادا از این که ازدواج شما صوری است، تبعات قانونی برای هر دو نفر خواهد داشت.در هر صورت ابتدا نگاهی به شرایط کلی مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج می کنیم.

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

  • این که همسر متقاضی در داخل یا خارج از کانادا زندگی کند اهمیت ندارد.
  • چه همسر متقاضی شهروند کانادایی باشد یا اقامت دائم کانادا را داشته باشد فرقی نمی کند. طی دوحالت امکان اقدام برای مهاجرت کانادا از طریق اسپانسرشیپی همسر می باشد.
  • اما در هر دو صورت باید پیش از ورد متقاضی به کانادا، او در کانادا باشد.
  • هر دو نفر حداقل 18 سال داشته باشند.
  • مدارکی برای اثبات رابطه واقعی ارائه گردد
  • تا 3 سال بعد از ورود متقاضی به کانادا، همسر او تعهد و توانایی اسپانسری او را از بابت هزینه ها داشته باشد.
  • کسی که می خواهد اسپانسر شود، زندانی، تحت پیگرد قانونی و یا ورشکسته مالی نباشد.

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج صوری

در خصوص ازدواج صوری نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اگر سفارت و یا دولت کانادا به شما و همسرتان شک کنند پرونده شما رد می شود و همچنین عواقب قانونی مانند دادگاه در انتظار شما خواهد بود که باعث لغو شهروندی و اقامت دائم همسر شما و اخراج هردوی شما از کانادا می شود.
تذکر بسیار مهم: اقامت افراد در دوسال اول مشروط است، یعنی این که اگر از همدیگر طلاق بگیرند اقامت فرد متقاضی مهاجرت به کانادا لغو خواهد شد.

migration to canada with marriage

 

اخذ اقامت اروپا از طریق ازدواج

اقامت اروپا از طریق ازدواج یکی از روش هایی است که می توان با توجه به قوانین هر کشور برای مهاجرت اقدام کرد. برای مثال طبق قوانین آلمان می توان با ازدواج با یک فرد آلمانی اقامت این کشور را بدست آورد. البته باید اثبات شود که هدف از ازدواج صرفا دریافت اقامت اروپا نیست و با ارائه مدارک به سفارت این موضوع بررسی گردد. علاوه بر شرایط کلی که هر کشوری برای دریافت اقامت دارد، در آلمان شخص متفاضی باید زبان آلمان را در سطح A1 نیز بلد باشد.