پاسپورت سنت کیتس و نویس

کشوری در آمریکای مرکزی و در منطقه دریای کارائیب می باشد که واحد پولی آن دلار کارائیب و زبان رسمی آن انگلیسی می باشد. ( هردلار آمریکایی معادل با 7/2 دلار کارائیب می باشد). این کشور قاره آمریکا نیز مانند سایر کشورهای دنیا برنامه های سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران ارائه می دهد، که آن ها در ازای سرمایه گذاری با دریافت پاسپورت دوم از این کشور می توانند به 140 کشور دنیا بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

بر اساس قانون تصویب شده در سال 1984، می توان تابعیت این کشور را با سرمایه گذاری بدست آورد. به عبارت دیگر خرید پاسپورت امکان پذیر شده است، که در حال حاضر از طریق سه روش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه گذاری در صنعت شکر، کمک به صندوق حمایت از طوفان زدگان بدست می آید.

در ادامه توضحات کامل تری در این خصوص آورده شده است.

سنت کیتس و نویس

سنت کیتس و نویس

دریافت پاسپورت سنت کیتس و نویس

طبق سیاست های کشور سنت کیتس و نویس از سال 1984 قوانینی برای سرمایه گذاران خارجی تصویب شد که به ازای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران وخانواده های آن ها اقامت دائم و شهروندی کامل- پاسپورت سنت کیتس و نویس ارائه می شود. بدین منظور روش های سرمایه گذاری به منظور دریافت پاسپورت دوم از این کشور به صورت زیر دسته بندی می شود:

الف) سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

این حالت کسب اقامت دائم نیازمند سرمایه گذاری به میزان 400 هزار دلار در املاک و مستغلات می باشد. علاوه براین هزینه، سایر هزینه های دولتی و مالیات نیز باید در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولتی برای ساخت ساز و یا توسعه ساخت ساز می باشد، که باید به مدت 5 سال این سرمایه گذاری ادامه داشته باشد.

ب) سرمایه گذاری در صنعت شکر (SIDF)

این سرمایه گذاری از مبلغ 250 هزار دلار شروع می شود و متقاضیان می توانند با سرمایه گذاری در صنعت شکر پاسپورت دوم خود را از این طریق با پرداخت هزینه کمتر نسبت به روش قبل دریافت  کنند. مقدار این سرمایه گذاری با توجه به تعداد اعضای خانواده و همراهان به صورت زیر تغییر می یابد.

  • متقاضی اصلی: 250 هزار دلار
  • متقاضی اصلی  به همراه 3 نفر همراه: 300 هزار دلار
  • به ازای هر همراه اضافی بدون محدودیت سنی مبلغ  25 هزار دلار اضافه می گردد.

ج) کمک غیرقابل برگشت به صندوق حمایت از طوفان زدگان( HRF )

در این روش سرمایه گذاران با پرداخت هزینه ای کمتر از دو روش قبل ولی غیرقابل برگشت می توانند پاسپورت و اقامت دائم را دریافت کنند. مقدار سرمایه در این روش برای کمک به صندوق حمایت از طوفان زدگان برابر با 150 هزار دلار می باشد و متقاضی اصلی به همراه 3 نفر وابسته شامل این برنامه می شوند

  • این برنامه تا تاریخ 31 مارچ 2018 در دسترس می باشد.

مزایای پاسپورت سنت کیتس و نویس

داشتن دو تابعیتی از سوی کشور سنت کیتس و نویس قابل قبول می باشد، یعنی این که با حفظ تابعیت کشور قبلی خود می توانید تابعیت این کشور را نیز دریافت کنید.

امتیاز اقامت دائم و پاسپورت و حق زندگی مادام العمر در این کشور قابل انتقال به سایر فرزندان و نسل های بعدی می باشد.

با دریافت پاسپورت دوم از این کشور می توان به 140 کشور دنیا شامل اتحادیه اروپا و دیگر کشورها بدون نیاز به دریافت ویزا سفر کرد.

در صورت داشتن تصمیم برای زندگی همیشگی و اسکان در سنت کیتس و نویس مالیاتی لازم نیست پرداخت گردد، چون در این کشور مالیات به صورت مستقیم برای اقامت وجود ندارد.

پاسپورت سنت کیتس و نویس

پاسپورت سنت کیتس و نویس