در حال حاضر دولت ایتالیا برنامه ای برای ویزای طلایی ایتالیا در سرمایه گذاری بخش املاک و مستغلات ندارد. اما امکان ایجاد برنامه های مشابه ویزای طلایی سایر کشورهای اروپا برای ایتالیا وجود دارد.

در هرحال امکان دریافت اقامت ایتالیا (اقامت اروپا) به صورت دائم وجود دارد، به شرط این که متقاضیان درآمد حداقل 100 هزار یورو در سال باشند. در صورت سرمایه گذاری قابل توجه در ایتالیا، نیز این میزان به 35 هزار یورو در سال کاهش پیدا می کند. میزان این سرمایه گذاری تعریف نشده است، اما تقریبا بین 300 هزار یورو تا 500 هزار یورو تخمین زده می شود.

برنامه اقامت ایتالیا خیلی متفاوت با برنامه ویزای طلایی اقامت پرتغال یا اسپانیا، یا برنامه شهروندی اقامت مالتا یا قبرس از طریق سرمایه گذاری می باشد. در این کشورهای اروپایی شرطی برای حضور و پرداخت مالیات سکونت وجود ندارد.