سرمایه گذارانی و اشخاصی که قصد فعالیت تجاری و کسب و کار در اروپا دارند، می توانند بدون این که اقامت اروپا را داشته باشند، به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. در این حالت لازم نیست که متقاضی پیش نیازهای لازم برای اقامت اروپا را داشته باشد، به همین دلیل این نوع ویزا محدودیت هایی دارد. به متقاضیانی (شهروندان غیر اتحادیه اروپا) که برای این ویزا درخواست می دهند، ویزای کوتاه مدت تجاری شینگن داده می شود، که بسته به نوع فعالیت و درخواست متقاضی ویزای مالتی پل (مجوز ورود و خروج به دفعات) یا سینگل ( تنها یک بار ورود) داده می شود. اما به دلیل ماهیت کوتاه مدت بودن ویزای شینگن، مجموعا 3 ماه (90 روز) می توان در بازه 6 ماهه در اروپا اقامت داشت.

ویزای تچاری شینگن

ویزای تچاری شینگن