مزایای اقامت اروپا

مزایای اقامت اروپا

مزایای اقامت اروپا شرایط زندگی در اروپا، به دلایل مزایای فراوانی که دارد، بسیار می تواند عالی باشد.کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشورهایی پیشرفته با کیفیت بالای زندگی می باشند که  تقریبا نصف آن ها برنامه های سرمایه گذاری را به افراد خارجی ارائه می …
اقامت اروپا در 5 سال

اقامت دائم اروپا در کمتر از 5 سال (حالت خاص)

اگر شامل شرایط زیر باشید، می توانید در قبل از 5 سال برای اقامت دائم اروپا  اقدام کنید.اگر بازنشسته هستید و سال گذشته در کشور مورد نظر کار کردید، یا این که به صورت مداوم 3 سال در آن جا بودید. اگر دیگر قادر به کار کردن نیستید و کار را مت…
مدارک لازم جهت درخواست برای اقامت اروپا

مدارک لازم جهت درخواست برای اقامت اروپا

مدارک لازم جهت درخواست برای اقامت اروپا قبل از درخواست برای اقامت دائم اروپا، شما باید اثبات کنید که به مدت 5 سال به صورت قانونی و مستمر در کشور موردنظر اتحادیه اروپا اقامت داشته اید.شما باید مدارک مختلفی را برای حمایت از برنامه خود ارسال ک…