ویزای طلایی پرتغال

تغییرات ویزای طلایی پرتغال بعد از سپتامبر سال 2015 به صورت زیر تغییر کرد.

چهار روش جدید با مقادیر متفاوت سرمایه مورد نیاز برای دریافت ویزای طلایی و اقامت دائم پرتغال به شرح زیر ایجاد شد.

روش های دریافت ویزای طلایی پرتغال

الف) انتقال سرمایه 350 هزار یورویی و سرمایه گذاری روی فعالیت های علمی و تحقیقاتی و تکنولوژی که توسط دولت پرتغال ایجاد شده است.

ب) انتقال سرمایه 250 هزار یورویی و سرمایه گذاری روی فعالیت های هنری یا سرمایه گذاری روی فعالیت های بازسازی و مرمت آثار باستانی

ج) انتقال سرمایه 500 هزار یورویی برای سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و متوسط

گزینه جدید برای خرید املاک نیز به شرح زیر ایجاد شده است:

د) خرید ملک به مبلغ حداقل 350 هزار یورو به منظور مرمت آن، برای ساختمان هایی که بیش از 30 سال قدمت دارند یا در مناطق بازسازی شهری واقع شده است. سرمایه 350 هزار یورویی می تواند شامل هزینه های خرید و اقدامات بازسازی شود.

  • همان طور که قبلا نیز بیان شد، شرایط لازم حضور فیزکی پرتغال بسیار راحت تر از کشورهای دیگر می باشد. بدین صورت که سال اول 7 روز و دو سال بعد، تنها 14 روز اقامت در پرتغال کافی است.