در این بخش شرایط دریافت بلوکارت اتحادیه اروپا به صورت مختصر توضیح داده شده است. همان طور که در بخش اقامت پرتغال در سایت بیان شده است،  اقامت کشور پرتغال از طریق خرید ملک یا مشارکت در بازسازی هتل انجام می پذیرد. اما برای دریافت بلو کارت لازم نیست ملکی در پرتغال خریداری کتید یا در پروژه های دولتی سرمایه گذاری کنید.

اقامت از طریق بلوکارت از اکتبر سال 2012 برای ساکنان غیر اتحادیه اروپا ایجاد شد که به آن ها فرصت اقامت و کار در پرتغال را به شرط تامین پیش نیازهای زیر می دهد.

پیش نیازهای دریافت بلو کارت اتحادیه اروپا

الف) یک قرارداد با پیشنهاد شغلی با درآمد حداقل 5/1 برابرمیانگین حقوق سالانه ناخالص ( یا 2/1 برابر در شرایط خاص)  داشته باشند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حقوق سالانه ناخالص در سال 2011 را 17 هزار یورو اعلام کرد.

ب) مدرکی برای اثبات داشتن بیمه خدمات درمانی برای متقاضی یا مدرکی که نشان دهد متقاضی توسط بیمه خدمات درمانی دولتی تحت پوشش قرار می گیرد.

ج) مدرکی برای تایید ثبت نام سرمایه گذار در سازمان تامین اجتماعی ( Social Security)

د) برای مشاغل تخصصی و غیرمتعارف، مدرک های خاص پیشرفته که نشان دهنده توانایی شغلی متقاضی است، لازم می باشد.

بیشتر بخوانید: روش های مهاجرت به انگلستان- اخذ اقامت انگلستان– ویزای کار آفرینی و سرمایه گذاری انگلیس