بلو کارت اروپا (کارت آبی اروپا) چیست؟

بلو کارت اروپا نیز به متقاضیان کشورهای جهان سوم این فرصت را می دهد که در اروپا زندگی و کار کنند.در واقع به مشابه گرین کارت آمریکا (کارت سبز آمریکا) که به مهاجران به آمریکا فرصت زندگی و کار در این کشور را فراهم می کند، بلوکارت اروپا نیز همچین ویژگی دارد. به عبارت دقیق می توان گفت بلوکارت، ویزای کاری اروپا است.  اما نکته جالب این است که بلو کارت اروپا در واقع کارت نیست، بلکه مهری است که در پاسپورت متقاضی زده می شود که به آن مجوز زندگی و کار در اتحادیه اروپا را می دهد.

طرح بلوکارت به منظور افزایش جذابیت اروپا برای متخصصان خارجی ایجاد شده است. تمام اتحادیه اروپا به غیر از کشورهای انگلستان، دانمارک و ایرلند در طرح بلوکارت شرکت کرده اند و از متخصصان و کارگران ماهر متخصص حمایت می کنند.

فعالیت اروپا در کنار سایر کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا و کانادا باعث رقابت جذب نیروهای متخصص گردیده است. اتحادیه اروپا با فراهم آوری تسهیلاتی سعی کرده است این پروسه را آسان تر کند.

ویژگی های بلوکارت اروپا

  • کار و شرایط حقوقی برابر با شهروندان اتحادیه اروپا
  • سفر بدون نیاز به ویزا به کشورهای اتحادیه اروپا
  • برخورداری از حقوق اجتماعی و شهروندی مانند حق بیکاری و. ..
  • مقصدی عالی برای همراه بردن خانواده
  • اقامت دائمی در اروپا
  • آزادی انجمن، بدین معنا که دارنده بلوکارت می تواند طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشرو کنوانسیون های سازمان بین المللی کار آزادانه به عضویت انجمن های مختلف سیاسی، اقتصادی و… در بیاید

شرایط دریافت بلوکارت اروپا

برای گرفتن بلوکارت اروپا سه شرط اصلی زیر وجود دارد.

  • متقاضی شهروندی اتحادیه اروپا نباشد.
  • تحصیل کرده یا دارای سوابق کاری باشد.
  • قرارداد کاری یا پیشنهاد کاری از سوی اتحادیه اروپا داشته باشد.

مزایای بلوکارت اروپا

داشتن پروفایل در شبکه بلوکارت دو مزیت دارد. اولا باعث می شود از سوی کارفرمایان رزومه متقاضی بررسی شود و امکان ارائه پیشنهاد های شغلی ارائه گردد. ثانیا، این باعث می شود که متقاضی بتواند برای تایید مدارک و پرونده خود اقدام کند.

بیشتر بخوانید: روش های مهاجرت به استرالیا – ویزای سرمایه گذاری استرالیا- اقامت دائمی و موقتی استرالیا