چه کسی به ویزای ایتالیا نیاز دارد و مدارک لازم برای دریافت آن چیست؟

این که شما به ویزا برای اقامت ایتالیا نیاز دارید یا خیر، بستگی به کشوری که تابعیت آن را دارید و دلایل و مدت زمانی که قصد اقامت ایتالیا را دارید بستگی دارد.

برای ورود به ایتالیا در حالت عادی شما نیاز به ویزا دارید، مگر اینکه طبق قوانین ایتالیا کشور شما جز لیست کشورهایی است که لازم به دریافت ویزای برای ورود به ایتالیا نیست.  برای مثال شهروندان اتحادیه اروپا می توانند بدون ویزا به ایتالیا سفر داشته باشند. اما در صورتی که اقامت آن ها بیشتر از 90 روز باشد، آن ها نیز باید درخواست اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) را بدهند. شهروندان کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا نیز برای ورود به ایتالیا نیاز به تهیه ویزا ندارند، مگر این که بخواهند برای مدت طولانی در آن جا اقامت داشته باشند. بعضی کشورها نیز برای ورود به ایتالیا چه برای کوتاه مدت چه بلند مدت باید درخواست ویزا دهند.

انواع ویزای ایتالیا

متقاضیان باید حداقل 3 ماه قبل از تاریخی که قصد دارند به ایتالیا بیایند، درخواست خود را به سفارت ایتالیا بدهند. ویزا می تواند به صورت گروهی یا انفرادی صادر شود، که در ویزای گروهی A، یک برچسب به داخل پاسپورت اضافه می شود، که بدین منظور باید حتما صفحات خالی داخل پاسپورت وجود داشته باشد. به طور کلی دونوع ویزا وجود دارد.

الف) ویزای اقامت کوتاه مدت:

ویزای اقامت کوتاه مدت برای اقامت ایتالیا تا 90 روز می باشد، که دوحالت آن دارد. ویزای شینگن (USVs)، و ویزای محدود مدت دار (LTVs). ویزای شینگن متداول تر می باشد و برای تمامی مناطق شینگن معتبر است، در حالی که ویزای محدود مدت دار برای بعضی از کشورها دارای اعتبار می باشد و فقط در شرایط خاص صادر می گردد، که این دسته از ویزاها نوع “C ” هستند.

ب) ویزای اقامت طولانی مدت:

ویزای اقامت طولانی مدت برای اقامت ایتالیا بیش از 90 روز صادر می شود. به این دسته از ویزاها، ویزای ملی (VN) گفته می شود، که به متقاضی اجازه اقامت در کشور مورد نظر را برای مدت زمان طولانی می دهد. همچنین با ویزای ملی می توان تا 90 روز به کشورهای عضو شینگن سفر کرد. این دسته از ویزاها نوع “D” هستند.