اقامت مالزی بوسیله سرمایه گذاری

برنامه اقامتی MM2H برای سرمایه گذاران و خانواده های آن ها می باشد. که توسط این برنامه می توانند ویزای 10 ساله مولتی مالزی را برای خود و خانواده بدست آورند. در واقع مجوز اقامت و زندگی در مالزی می باشد.

پیش نیازهای برنامه سرمایه گذاری برای اقامت مالزی

مثل هر برنامه مهاجرتی برای دریافت اقامت اروپا، برای دریافت اقامت مالزی نیز پیش نیازهایی وجود دارد. بدین منظور سرمایه گذاران باید بدون نیاز به کار کردن یا حمایت های دولتی بتوانند در مالزی زندگی کنند. به عبارت دیگر باید استقلال مالی برای خود و بدون حمایت از جایی داشته باشند.

برای متقاضیان زیر 50 سال یا بالای 50 سال شرایط به صورت زیر می باشد.

 • اثبات دارایی به میزان حداقل 350 هزار رینگیت (واحد پول مالزی) یا 95 هزار دلار
 • اثبات درآمد حداقل 100 هزار رینگیت (3 هزار دلار) در ماه

 

پیش نیازهای لازم برای پذیرش مالزی

هنگامی که درخواست پذیرش مشروط ارائه گردید، باید شرایط زیر توسط متقاضی تامین گردد.

برای متقاضیان زیر 50 سال

 • حساب مالی باید با سرمایه ای برابر با 300 هزار رینگیت ( 80 هزار دلار) باشد.
 • بعد از یک سال، ممکن است هزینه هایی تا 150 هزار رینگیت (40 هزار دلار) برای هزینه های جانبی مورد استفاده قرار بگیرد. که این هزینه شامل هزینه های خرید خانه، تحصیلات فرزندان در مالزی یا خدمات درمانی باشد.
 • حداقل سرمایه 150 هزار رینگیت (40 هزار دلار) باید از سال دوم برای برنامه سرمایه گذاری در حساب حفظ گردد.

 

برای سرمایه گذاران بالای 50 سال

 • باید حساب بانکی با سرمایه 150 هزار رینگیت (40 هزار دلاری) باز شود.
 • بعد از یک سال، هزینه های جانبی به میزان 50 هزار رینگیت (13 هزار دلار) برای هزینه های تحصیلی فرزندان یا خدمات آموزشی پیش بینی شود.
 • حداقل سرمایه 100 هزار رینگیت (27 هزار دلاری) باید از سال دوم برای نگه داری برنامه سرمایه گذاری در حساب حفظ شود.
 • متقاضی می تواند با اثبات حقوق بازنشستگی به میزان حداقل 10 هزار رینگیت (3 هزار دلار) در ماه، معاف از ایجاد سپرده ثابت شود.

مراحل انجام کاری و برنامه زمانی اقامت مالزی

وزارت گردشگری و فرهنگ مسئول بررسی پرونده های ارسالی برای سرمایه گذاری در مالزی می باشد. در صورت تاییدیه شرایط از این وزارت برگه تایید به متقاضی می دهد.

بعد از دریافت برگه تایید متقاضی باید به مالزی سفر کند و باقی شرایط به شرح زیر را تامین کند.

 • بازکردن حساب بانکی در مالزی و انتقال دارایی ثابت
 • خرید بیمه از شرکت های بیمه ای در مالزی- (هر شرکتی بیمه ای)
 • دریافت گزارش پزشکی از بیمارستان های خصوصی یا کلینیک های ثبت شده در مالزی

 

بعد از پذیرش اسناد برای سرمایه گذاری ثابت، و تهیه بیمه پزشکی و خدمات درمانی و گزارش های سلامتی متقاضی می تواند برای ویزای MM2H (ویزای سرمایه گذاری مالزی) اقدام کند.

این بسیار مهم است که توجه گردد که، ویزای مالزی اجازه کار به متقاضی را نمی دهد. همچنین به معنی دریافت اقامت دائم نمی باشد.

مالیات در مالزی

حداکثر مالیات در مالزی برابر با 24 درصد می باشد. مالیات بر املاک و مستغلات به میزان 20 % نیز به شهروندان غیر مالزیایی بعد از 4 سال از تاریخ خرید خانه تعلق می گیرد.

نرخ استاندارد GST برابر با 6% می باشد. سیستم مالیاتی مالزی سیستمی پیشرفته و توسعه یافته می باشد که توافق با کشورهای هم پیمان دارد (double tax agreements). بدین معنا که متقاضی می تواند ادعا کند که مالیات درآمد خارجی خود را در کشور دیگر پرداخت کرده است و دیگر لازم به پرداخت مالیات مجدد در مالزی نمی باشد.دریاقت اقامت اروپا اقامت مالزی

بیشتر بخوانید:

درباره مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری 2018 بخوانید. بررسی روش های مختلف مهاجرتی کانادا 2018 شامل روش های سرمایه گذاریتحصیلیکاریازدواج